KS Nordland oppfordrer til Ungt Entreprenørskap

Styret i KS Nordland anbefaler at kommuner i Nordland blir medlem av Ungt Entreprenørskap. – Et medlemskap fremmer lokal identitet og tilhørighet, styrker kreativitet og tiltakslyst – og et godt verktøy i arbeidet med lokal næringsutvikling, fremhever Kommunesektorens Interesseorganisasjon, KS i Nordland.

KS LOGO

Anbefalingen til alle kommuner om å bli medlem av Ungt Entreprenørskap støttes av kommunedirektørene (Rådmenn) i Nordland. Kommunesektorens Interesseorganisasjon (KS) legger særlig vekt på at UEs programmer legger særlig vekt på de tre tverrfaglige temaer; Folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Gjennom et samarbeid med UE Nordland ønsker KS å involvere sine ansatte til å bidra i samarbeidsprosjekter og aktiviteter. Det legges særlig vekt på å styrke fagfornyelsens intensjoner om å fremme en aktiv og kreativ elevrolle som gjennom entreprenørskap og innovasjon utvikler kompetanse til å finne nye løsninger.

Andre moller

UE`s programer virker

- Som ordfører på Vega har jeg selv vært lærer for en dag i programmet Vårt Lokalsamfunn, sier fungerende styreleder i KS Nordland Andre Møller. Ungt Entreprenørskaps program Vårt Lokalsamfunn er noe av det beste opplegget som finnes for elever som gir de innsikt i sitt eget lokalsamfunn, hvilke muligheter som finnes og hvilke behov de selv har.

- Det er viktig å satse på entreprenørskap tidlig i grunnskolen. Vi trenger unge som kan skape egne arbeidsplasser, men ikke minst få mer erfaring med hvilke næringer, yrker og muligheter som finnes i sin region, sier Andre Møller.

- Dette er temaer som passer et samarbeid med KS, sier daglig leder i UE Nordland Steve Hernes. Det vi jobber med går hånd i hanske med det som er KS sine politiske prioriteringer frem mot 2023; God oppvekst og godt liv, attraktive steder og byer og ikke minst deltakende innbyggere, sier Hernes

Samfunns - og næringsutvikling

Entreprenørskap og Innovasjon er et viktig grunnlag for den lokale og regionale nærings- og samfunnsutvikling. Det er viktig at dette sees i et langsiktig perspektiv der finansiering av satsingen ikke havner på skole eller oppvekst budsjett alene. Der er det trangt nok allerede, sier Steve Hernes.

- De fleste kommuner ser sammenhengen og finansierer dette via næringsfond, utviklingsmidler, havbruksfondet eller andre midler, sier Hernes.

BBE5 CC5 C 17 E2 4 F68 B366 A57774 F153 E4

Fakta om kommuner og medlemskap

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

I Nordland er medlemskontingenten for en kommune kr. 10 000 + kr. 4 per innbygger årlig. I dag er over halvparten av kommunene i Nordland medlem. Her finnes oversikt over hvilke kommuner som er medlemmer, samt annen relevant informasjon:
Kommunemedlemmer i Nordland

"I dag er over halvparten av kommunene medlemmer og tilbyr sine elever programmer fra Ungt Entreprenørskap. De som ikke er med i dag, håper vi kommer med rett over nyttår."
Steve Hernes