Bli en oppfinner gjennom SMART Plast

Havet er fantastisk, det har gitt liv til alt levende på planeten vår. Men havet er truet! La dine elever komme opp med nye løsninger på plastproblemet.

Dybdelæring på 3-5 dager, med ferdig undervisningsopplegg!

Gjennomfører dere SMART Plast før TV-aksjonen 18. oktober, kan elevene sende inn bidrag og bli med i konkurransen om Nordlands SMARTESTE idé.

1

SMART Plast kan selvsagt også gjennomføres på skolen etter 18. oktober!

Engasjement, kreativitet, skaperglede og fantastiske idéer vokser frem gjennom programmet SMART Plast.


3

I tre -fem dager utfordres elevene til å bruke fantasien, jobbe kreativt og praktisk og sammen utvikle nye, innovative idéer.

Gjennom SMART Plast velger elevene «sin plastkamp» og blir bevisst de miljømessige konsekvensene ved bruk av plast, og plast som avfall på land og i sjø.

Forrige skoleår gjennomførte over 1 100 elever SMART Plast.

For mer informasjon kontakt hedda.eldoen@ue.no 924 60 781

Meld din interesse her:SMART Plast og TV-aksjonen


Prosjekt SMART Plast har mange gode og viktige samarbeidspartnere.

Fem av Nordlands renovasjonsselskap:

  • IRIS Salten IKS
  • Hålogaland Ressursselskap IKS
  • Reno-Vest
  • Lofoten avfallsselskap
  • Søndre Helgeland Miljøverk IKS

I tillegg er prosjektet støttet av:

2