EURONEXT BLUE INNOVATION AWARD

EURONEXT BLUE Challenge Programme

Ungt Entreprenørskap Norge deltar sammen med seks andre land i et nytt europeisk prosjekt med fokus på bærekraft og blå økonomi. Ungdomsbedrifter fra Belgia, Frankrike, Irland, Nederland, Portugal og UK er med i prosjektet. Norge har fem deltakende ungdomsbedrifter, der BEMA Antiescape UB fra Havbruksakademiet Campus Blå i Brønnøysund nå er klar for den Norske finalen 20.mai.

EURONEXT BLUE INNOVATION AWARD - 20.mai 2021

Ungdomsbedriftene som deltar har til felles at de har utviklet innovative forretningsideer knyttet til den blå økonomien i løpet av skoleåret 2020-2021.

Blå økonomi er definert av Verdensbanken som “bærekraftig bruk av havressurser for å oppnå økonomiske vekst, forbedrede levevilkår og for å skape nye arbeidsplasser samtidig som økosystemene i havene bevares.” FNs bærekraftsmål 14 oppfordrer oss til å forvalte havene og andre marine ressurser på en mer bærekraftig måte.

BEMA antiescape UB har produsert rømningsnett som skal brukes under lusetelling på oppdrettsanlegg for laks. Lusetelling gjøres 1 gang i uka i alle merder på oppdrettsanlegg. Det er en betydelig risiko for rømming under denne arbeidsoperasjonen fordi man håver fisk fra merd til båt, da er det lett for at fisk kan hoppe ut og havne i vannet utenfor merden.

Ved å bruke rømningsnett fra BEMA antiescape, som man legger mellom merd og båt vil man redusere risikoen for rømming helt. Rømmingsnettet skal være enkelt å montere og enkelt å pakke bort slik at oppdretterene ikke bruker for mye tid på denne operasjonen.

Bema antiescape ub 2
Skjermbilde 2021 05 18 kl 10 51 36
Skjermbilde 2021 05 18 kl 10 53 21