Frist for avvikling av ungdomsbedrift


Frist for avvikling av ungdomsbedriftene 2022/23.

Attest til elevene sendes ut ved godkjent årsrapport og revisorberetning. Husk å ta kontakt med UE Nordland i forkant av fristen dersom bedriften skal videreføres til neste skoleår.