Økonomiuker


Sparebank1 Nord-Norge og Ungt Entreprenørskap inviterer til gjennomføring av Økonomiprogrammene "Økonomi og karrierevalg" og "Sjef i eget liv" for elever på ungdomstrinn og videregående skole. I løpet av fire uker skal Sparebank1 Nord-Norge besøke klasserom i hele Nordland og Troms/Finnmark!

SNN