Idé til marked - Bodø


I Arctic Innovation Week og Gnist Gründeruke (uke 42) har vi mange spennende arrangement på blokka - pitchekonkurransen fra Idé til marked holdes i Bodø i forbindelse med dette.

Her får elevene 2 minutter til å pitche sin ide for et panel bestående av lokalt arbeids-og næringsliv, de får konkrete tips og tilbakemeldinger for veien videre med sin ungdomsbedrift, og på slutten av dagen kåres det en vinnerpitch!

Frist for påmelding 11.oktober

TID: 12:00-16:00

STED: KRAFT Bærekraftsenter, Tolder Holmers vei 4, Bodø

Idé til marked er ungdomsbedriftenes første presentasjon av sin forretningsidé - tidlig tilbakemelding på egen idé er gull verdt for veien videre med ungdomsbedrift! På 2 minutter presenterer hver UB sin forretningsidé foran et panel fra lokalt arbeids-og næringsliv.

Det er viktig å få frem:

  • Produktet/tjenesten
  • Marked/målgruppe
  • Konkurransefortrinn/konkurrenter
  • Bærekraft
  • Utdanningsprogram og skole


Kjør gjerne en presentasjon, vis skisser, tegninger, bilder av prototyper eller beskrivelse på annen måte. Juryen fra lokalt næringsliv stiller spørsmål og gir konstruktiv tilbakemelding, med det som formål å inspirere dere til videre innsats og framtidig suksess.

Presentasjonen dere skal vise må sendes inn innen 20. oktober kl.10:00 for virussjekk og testkjøring.

Sendes til torun.hansen@ue.no NB! Er presentasjonen for stor for å sendes kan dere bruke filemail.com)