Avvikling av Ungdomsbedrift 2021/22


1.Juni er frist for avvikling av årets Ungdomsbedrifter i Nordland.

Når elevene har lastet opp årsrapport og revisjonsberetning for vi beskjed om dette og avvikler da ungdomsbedriften som godkjent.

Attester sendes så ut til ansvarlig lærer som printer og deler disse ut til sine elever. Denne attesten er et viktig bidrag til elevenes CV når de skal søke jobb.