SMART Plast - Herøy


SMART Plast

Engasjement, kreativitet, skaperglede og fantastiske ideer vokser frem gjennom programmet SMART Plast. Et program med ulike tema, for elever på mellomtrinn.


I SMART Plast lar vi elevene avdekke behov, utvikle ideer og finne løsninger på plastproblematikken. Slik trenes elevene selv i å formulere spørsmål, søke svar og sette ord på egen læring. Programmet er tverrfaglig og avsluttes med en finale, utstilling eller skolemesse.