"Et sted å henge" Innovasjonscamp i Meløy


I mange lokalsamfunn er det stort behov for et møtested for ungdom, spesielt de som ikke er aktive innen organisert idrett og kultur. Det er ofte tilgjengelige lokaler, som med rette innhold og riktige fasiliteter kan bli ungdommens nye møteplass.

Men for å skape en arena der de unge vil henge, må ungdommen selv forme det!
Sammen med Gjensidigestiftelsen, lokale lag og foreninger gjennomfører vi Innovasjonscamp med nettopp dette som tema. Ideer av ungdom - for ungdom!