Årsmøte UE Nordland


INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE I UNGT ENTREPRENØRSKAP NORDLAND

Dato: 23. april 2020 kl. 12:00 Sted: UE`s lokaler i Sandgt. 5a

Saksliste

  1. Godkjenning av innkallingen til Årsmøte 2020
  2. Valg av ordstyrer og representant til å skrive under protokollen
  3. Årsregnskapet for 2019, med revisors beretning
  4. Valg av styret
  5. Valg av revisor
  6. Medlemskontingent 2020 iht §5-1
  7. Valg av representant til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge
  8. Valgkomite