EasyCow UB - Mosjøen videregående skole, avdeling Marka

EasyCow UB gjør hverdagen enklere for bonden!

Ungdommene går Naturbruk ved Mosjøen Videregående skole, avdeling Marka og har utviklet en helt unik bæresele! Nå skal de representere Nordland fylke i NM for Ungdomsbedrift.

Hva gjør bonden når kalver fødes på utmarksbeite?

I en praksisperiode fikk ungdommene i EasyCow UB selv kjenne denne utfordringen på kroppen. De grep fatt i problemet og utviklet en en helt ny løsning. EasyCow UB sitt nye produkt er en bæresele som får den nyfødte kalven trygt hjem fra beite. Med denne bærekraftige idéen sparer bonden tid og unngår unødig slitasje av kroppen.

Produktet har et enormt utviklingspotensiale. Ungdomsbedriften er allerede i gang med utvikling av en tilsvarende sele til bruk for mellomstore/store hunder som blir skadet på tur.

Easy Cow UB
E
C
"Jeg lar meg begeistre av disse flotte ungdommene! EasyCow UB har vært nyskapende, tatt tak i et behov som måtte løses og samarbeidet godt med målgruppen for å få frem det gode produktet."
Inger-Gunn Sande, juryleder Beste Ungdomsbedrift Nordland

På NM deltar EasyCow UB i følgende konkurranser:

  • Beste video-pitch - i samarbeid med UE Alumni
  • Beste forretningsmodell/-plan
  • Beste yrkesfaglige bedrift
  • Innovasjonsprisen - i samarbeid med Virke
  • Jord-fjord-bord prisen

EasyCow UB kommer fra Mosjøen i Nordland og består av:

Emil Kroken, Live Skreslett, Marie Waag, Malin Frydenlund, Max Molvik, Ragnhild Skogmo, Ingrid Myrnes

Kontaktperson:

Live Skreslett

e-post: livskr12@vgs.nfk.no

mob: 476 26 903

Berit Strømstad, lærer

e-post: berstr@vgs.nfk.no

mob: 971 57 155

Torun Antonia Hansen, Fagansvarlig I Ungt Entreprenørskap Nordland

e-post: torun.hansen@ue.no

mob: 907 88 699