Årsmelding 2023: Nordland

Entreprenørskapskompetanse er fremtidens superkraft!

Det er de unge som skal omstille Nordland, de er framtidens verdiskapere! Gjennom våre elevaktive undervisningsprogram trenes barn og unge på å se muligheter og gjøre noe med dem. For på sammen måte som digitalisering er avgjørende for at vi skal bli mer effektive er innovasjon-og entreprenørskapskompetanse avgjørende i møte med fremtidens utfordringer.

Problemløsning, kreativitet, samarbeid, gjennomføringsevne og selvtillit til å ta ansvar og vise initiativ i møte med utfordringer, er egenskaper som er etterspurt.

I 2023 har rekordmange av Nordlands unge fått mulighet til bygge slik entreprenørskapskompetanse. De løser fremtidens utfordringer, de er våre superhelter!


TAKK til alle som er med oss på laget!!

Laget består av engasjerte lærere, veiledere, mentorer, bedrifter, offentlige og private støttespillere og vi har blitt sterkere i 2023!

Nordlands barn og unge får stadig større heiagjeng, vi er flere som bidrar til å ruste våre elever og studenter med kompetanse for fremtiden.

Takk for SPONS FM 2023
Tezza 1764

"Vi vil takke alle våre samarbeidspartnere, både de som bidrar økonomisk og de som jobber sammen med oss i Nordlandsskolen. Dere gir alle viktige bidrag til UE Nordlands arbeid, og sammen skaper vi verdier for Nordland og Norge i fremtiden."

Team UE Nordland


Høydepunkter fra 2023

"Alle våre hovedprogram gir elevene mulighet til å utfolde skaperglede og kreativitet ved å utvikle nye idéer, produkter og tjenester."
384497910 965981534998929 8779978551215774210 n

Å være en verdiskaper har verdi!

Elever som får skape verdi for noen, enten økonomisk, kulturell eller sosial verdi, opplever mer mestring og får større skolemotivasjon.

Alle våre hovedprogram gir elevene mulighet til å utfolde skaperglede og kreativitet ved å utvikle nye idéer, produkter og tjenester.

Gjennom læringsmetoden SMART har 1258 Nordlandselever fått bryne seg på reelle utfordringer fra det lokale arbeidslivet i 2023. 5., 6. og 7. klassinger har funnet innovative løsninger knyttet til energiutfordringer, teknologiutvikling, plastproblematikk og bærekraftige løsninger for sjømatnæringen.

Elevene får ikke bare lære om problemløsning, men gjennom å løse ekte problemer!

Elevene har blitt kjent med lokale bedrifter og får allerede i tidlig alder oppleve å bidra til verdiskaping i sitt eget lokalsamfunn.


Skaperglede møter publikum!

På våre arrangement og mesterskap møter kreativitet, innovasjon og skaperglede sitt publikum. Vi lager arenaer der elever og studenter blir sett og hørt. Der de får fortalt verden om sin idé og der deres stemme har betydning.

Mesterskap i regi av UE Nordland engasjerer både mellomtrinn, ungdomstrinn, elever i videregående skole og studenter.

På SMART Superfinale møtes mellomtrinnselever fra regionens skoler til utstilling og konkurranse. Under forskningsdagene i september samlet vi 6. klassinger i Glassgata på UIT Narvik for SMART superfinale. For en suksess!! Forskende barn fikk fortelle et yrende fagmiljø av studenter, forelesere og næringsliv om sine tanker for fremtidens energi og teknologiløsninger. Her ble ALLE inspirert!

I Mars var det duket for et storslått Fylkesmesterskap for ungdomsbedrift i Svømmehallen scene i Bodø. Et arrangement AV ungdom FOR ungdom - der ung skaperkraft synliggjøres i alle ledd. Unge musikktalenter underholdt fra scenen, unge kokker sto for mat og servering, ungdom dekorerte, fotograferte og 300 elever stod på stand og viste frem sin forretningsidé og konkurrerte om priser i 14 ulike kategorier. 50 representanter fra Nordlands arbeidsliv var i juryen, de hyller ungdommene og har stor tro på en lys fremtid i nord.

Fire av våre fantastiske bedrifter deltok i år på Nasjonale mesterskap i regi av UE Norge. DroneFlight UB, QIT UB og Sameness UB deltok på NM for ungdomsbedrift og CapiPro SB på NM for studentbedrift. De satte virkelig Nordland på kartet, DroneFlight UB med 2. plass i kategorien beste yrkesfaglige bedrift og CapiPro SB med en solid 2. plass i kategorien beste studentbedrift og vinner av Bærekraftsprisen 2023.


Bilde13
Bilde9

Kokkekamp 2023

Vi bygger bro mellom skole og arbeidsliv. Kokkekamp er arenaen der ungdomsbedriftene fra restaurant og matfag får møte sin bransje. En arena for kunnskapsdeling, inspirasjon og nettverksbygging.


Frister det med tang, tare, kuskjell og sandkrabbe? Dette er noen av råvarene de unge kokkene ble kjent med under årets inspirasjonsdag, før de på dag to konkurrerte om å ferdigstille det beste helhetlig konseptet under tittelen: Nord-norsk tradisjonsmat med en innovativ vri!

Michelin-kokken Nicolai Ellitsgaard Pedersen, kjent fra restauranten Under, inspirerte landsdelens unge kokkespirer sammen med Craig Alibone, Ina Therese Lindvik Nornes og Espen Laumann.

"Hadde det ikke vært for kokkekampen i 2020, hadde ikke jeg vært der jeg er i dag! Der ble min konkurransegnist tent!"
Espen Laumann, tidligere kokkekampdeltaker og Europas beste unge kokk 2021!

Flere fullfører skoleløpet!

Våre program gir elevene en praktisk tilnærming til undervisning, bygger bro mellom teori og praksis og bidrar til å øke kreativitet og relevans i læringsprosessene. Bruk av entreprenørskapsprogrammer fra tidlig alder og gjennom hele skoleløpet øker motivasjon, mestring og læring og gir elevene stor medvirkning i sin egen skolehverdag. Elevene oppdager hva de liker å gjøre, hvilke styrker de har og utvikler ferdigheter og egenskaper som hjelper dem å navigere i livet, håndtere utfordringer og skape verdier for seg selv og andre. Når skolemotivasjonen øker, vil flere elever fullføre skoleløpet.

Rekordmange Nordlandselever har elevbedrift

I år har 1061 elever i Nordland jobbet med metoden elevbedrift, en dobling av antall elever på to år. Vi hedrer entreprenørskapslærerne! De skaper skoledager som oppleves meningsfulle for elevene. De tenker utenfor boksen, mestrer å tenke tverrfaglig ved å ha prosjektet i sentrum i stedet for faget. Entreprenørskapslærere er ildsjeler! I 2023 fikk vi gjøre litt ekstra stas på en av våre elevbedriftslærere ved å tildele han prisen Årets entreprenørskapslærer i Nordland. Raven Kvalsvik har i en årrekke arbeidet systematisk og målrettet med å trene elevene til å se muligheter og gjøre noe med dem. Han mestrer det vanskeligste, det å tørre å slippe kontrollen, stole på elevene og vise dem den tillit de fortjener. Han belønnes av motiverte elever som lærer om det virkelige liv, elever som ser fagene i en sammenheng og som får opp øynene for mulighetene som finnes i lokalsamfunnet!

"Elevene er motiverte, og bedriftene er babyene deres. Mange elever presterer på en helt annen måte når de får jobbe tverrfaglig igjennom elevbedriftsmetoden. De lærer mye norsk og matte, for eksempel hvordan de skal sette opp budsjett eller forholde seg til avtaler. De lærer utrolig mye gjennom elevbedrift."
Årets Entreprenørskapslærer i Nordland - Raven Kvalsvik
Bilde10

Økonomi på timeplanen

Sammen med SpareBank1 Nord-Norge lanserte Ungt Entreprenørskap i høst ØkonoMIN , et helt nytt og oppgradert økonomiprogram for videregående skole.

Nå skal elevene lære om forbruk, sparing, låneopptak, renter, budsjett og personlig økonomi på en inspirerende måte. Målet er å ruste ungdommene for en trygg økonomisk fremtid.

Fornøyde elever fra Bodø Videregående var av de første som fikk prøve ØkonoMIN under lanseringen 24. oktober. Lanseringen foregikk i Bodø, Tromsø og Trondheim med ca. 200 elever. SpareBank 1 Nord-Norge og SpareBank 1 SMN har bidratt med finansiering og faglig innhold, og gjort utvikling av programmet mulig, takk for at dere tar samfunnsansvar.

Bilde Okono MIN

Omstillingsdyktige fremtidige arbeidstakere

Enhver bransje står ovenfor store utfordringer og endringer i fremtiden. Da trenger vi arbeidstakere, som både evner å identifisere et problem, og som ikke minst har de verktøyene de trenger til å prøve å løse det.

I 2023 har vi i Ungt Entreprenørskap bidratt til å ruste elever i hele Nordland, vi har hatt 9503 elevtreff, involvert 946 lærere i våre program og knyttet 240 frivillige fra arbeidsliv opp mot skole som mentor, veiledere, inspirator og jury.

Bilde1

Læringen knyttet til de sentrale elementene samarbeid, problemløsning og kreativitet skaper engasjement og gir elevene en bagasje som vil styrke Nordland i fremtiden. Vi trenger fremtidige arbeidstakere som våger å endre. Enten ved å bygge ny virksomhet, eller ved å bidra til omstilling og nyskaping i etablerte bedrifter eller i offentlig sektor.

Vi er fremst i heiagjengen til alle Nordlands unge, vi ser at vårt bidrag virker. Entreprenørskapskompetansen som bygges, bidrar til positiv endring, vi får flere som våger og flere intraprenører og entreprenører.

For oss i Ungt Entreprenørskap er det ekstra spennende når vi får følge elevene våre på veien videre. Når vi får bekreftelse på at våre programmer har gitt mot, vilje og de verktøy som trengs for å fortsette. Nå følger vi spent med på hele tre av ungdoms- og studentbedrifter fra 2023, som i skrivende stund jobber hardt for etablering av AS.


IMG 2935

Takk!

Takk til våre flotte styremedlemmer for godt samarbeid og god innsats gjennom 2023.

"En stor takk til mine gode kollegaer. Jeg er så takknemlig for all kreativitet, glede, entusiasme og engasjement dere viser for jobben og for Nordland. Dere har alltid kvalitet i fokus og møter eleven, studenten, læreren og samarbeidspartneren med varme og nysgjerrighet! I 2024 skal vi fortsette å inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier - og jakte gnistrende engasjerte øyner hos barn og unge, fordi Nordland trenger flere superhelter!"
Hedda Eldøen, daglig leder Ungt Entreprenørskap Nordland

Aktivitetsoversikt 2023

Antall elever som har deltatt i våre programmer, hovedprogrammer uthevet (Tall fra 2022 i parentes)

  • SMART: 1258 (1216)
  • Elevbedrift: 1061 (762)
  • Økonomi og karrierevalg: 895 (1393)
  • Ungdomsbedrift: 570 (658)
  • Sjef i eget liv/ ØkonoMIN: 788 (969)
  • Innovasjonscamp: 520 (560)
  • Studentbedrift: 52 (40)