Lærerseminar NM for Ungdomsbedrifter


Lærerseminaret er for lærere som følger sine ungdomsbedrifter til NM og er en kombinasjon av å følge egne elever og å delta på lærerseminaret.


Tirsdag 3. mai

0930 – 1000 Dropp-inn registering og lærerkaffe. 2. etg. v/Norden 1 og 2.

1015 – 1025 Velkommen til lærerseminar – Europahall 3
Informasjon til lærerne og status for Ungdomsbedriftprogrammet v/UE Norge

1030 – 1115 Ungdomsbedriftene pitcher – Beste UB – Europahall 3

1130 – 1230 Lunsjbuffet og erfaringsdeling per utdanningsprogram - Hotellets restaurant

1230 – 1400 Besøk på utstillingen

1400 – 1420 Faglig påfyll - Ser-Vi-Etter v/Nils Sanne, Universitetslektor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet – Møterom Norden 1 og 2

1420 – 1450 Læring for fremtiden - Paneldebatt - Møterom Norden 1 og 2

Hvilke kompetanser trenger vi i fremtiden og hvordan kan entreprenørskap i utdanningen bidra.
Panel: Maren Grøthe, Stortingsrepresentant og medlem av utdanningskomiteen og Ivar Horneland Kristensen, admimistrerende direktør i Virke

1500 – 1600 Prisutdeling NM for Ungdomsbedrifter


Maren Grøthe
er stortingspolitiker i utdanningskomiteen for Senterpartiet i tillegg til at hun har erfaring som deltager i Ungdomsbedrift og som utvalgsleder for utdanning i Melhus.

Ivar Horneland Kristensen er næringslivsleder og tidligere lokalpolitiker. Siden 2018 er han administrerende direktør for Virke. Ivar sitter også i styret for Ungt Entreprenørskap Norge.

Nils Sanne er universitetslektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet innen innovasjon og entreprenørskap med fagansvar for fagene Nyskaping, Entreprenørskap i praksis, Bærekraftig entreprenørskap og Økonomistyring. Nils har vært fagansvarlig for utviklingen av Ser-Vi-Etter, og vil på seminaret fortelle om utviklingen og bistå for at alle kan ta i bruk Ser-Vi-Etter i egen undervisning. Nils er tidligere UB-lærere i tillegg til at han veileder egne studentbedrifter.

Kontaktperson

Helge Gjørven – M: 906 42 126, e-post: helge@ue