Hvordan har det vært å drive ungdomsbedrift under en pandemi?

Å starte, drive og avvikle en bedrift er krevende nok i vanlig tider, men hvordan er det egentlig å gjøre dette under en pandemi? Lesestedet UB fra Atlanten videregående skole i Kristiansund har gjort nettopp dette. De kan fortelle at det har vært med å prege både utvikling av ideen og selve driften av bedriften. Forretningsideen til Lesestedet UB er " å skrive, utvikle, produsere og selge en lærerik bok om covid-19 pandemien for yngre barn hovedsakelig innad i Norge. Boken kan trykkes på andre språk, som engelsk, arabisk, rumensk og fransk.” Selve forretningsideen er altså basert på situasjonen vi befinner oss i. Elevene har sett et behov – mer informasjon om covid-19 til yngre barn – og gjort noe med det.

Lesestedet UB

Pandemien har også preget driften av ungdomsbedriften.

“Pandemien gjorde det vanskeligere å skaffe sponsorer. Vi måtte derfor se etter andre mulige løsninger” sier daglig leder i bedriften Vina S. Kareem. Løsningen for Lesestedet UB ble å søke etter et legat, hvor de fikk innvilget 5000kr.

Videre ble det å skulle ha møter og kontakt med personer i næringslivet, en utfordring. Kontakten ble for det meste holdt gjennom meldinger og epost. .


"Dette var også en av grunnene til mye forsinkelser siden man må mye fram og tilbake enn hvis det var fysiske møter. Dette har påvirket ferdigstillingen av boken og medfører at vi ikke klarer å avslutte bedriften som vi hadde troen på innen skoleåret."
Vina S. Kareem, daglig leder Lesestedet UB

Lesestedet UB har også gjennom pandemien blitt mer fokusert på å støtte det lokale, og de har valgt å bruke en lokal bedrift, Kvernberget Print & Reklame AS, til å trykke bøkene deres. Det å drive ungdomsbedrift i en pandemi byr altså på utfordringer, men også mye nyttig læring.

"Vi har lært at man må bare stå på i tøffe tider, selv om ting ikke går som planlagt. Vi må være fleksible entreprenører, for man vet aldri hvilke situasjoner som oppstår. Hele prosessen tar lengre tid enn forventet og dermed har vi lært at det er viktig å være tålmodig."
Vina S. Kareem, daglig leder i Lesestedet UB

Lesestedet UB er et godt eksempel på hvordan man gjennom å bruke ungdomsbedrift kan utvikle entreprenørielle ferdigheter som samarbeid, problemløsning, kreativitet og omstillingsevne. Og at det å drive UB i en pandemi ikke bare er mulig, men kanskje også ekstra lærerikt.

Bøkene til Lesestedet UB blir forhåpentligvis klare til høsten.

Under vises et utdrag fra boka.

Lesestedet bok 2
Lesestedet bok 1