Elever løser sjømatnæringens problemer

I løpet av de første skoleukene i høst har 900 vgs-elever langs kysten av Norge – fra Trøndelag til Rogaland – fått bryne seg på reelle problemstillinger som sjømatnæringen står overfor. Mandag og tirsdag denne uka var det 160 elever fra Spjelkavik videregående skole som jobbet med nye løsninger på sjømatnæringens utfordringer.

Presentasjon NCE
Fride Iversen fra NCE lærer elevene om sjømatnæringens utfordringer
"Sjømatbransjen er en av Norges viktigste næringer. Det gir oss mange arbeidsplasser og er en næring med mye kunnskap, men vi trenger hjelp av ungdommen, som er fremtiden"
Fride Iversen, prosjektkoordinator for programmet hos NCE Seafood Innovation
Innovasjonscamp NCE

Det ble noen litt annerledes skoledager for de 163 elevene som deltok på den første av høstens innovasjonscamper i regi av Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal og NCE Seafood Innovation.

Etter presentasjoner fra NCE Seafood Innovation og partnerbedriften Patogen, fikk elevene tildelt tre problemstillinger å velge mellom:

  • sunn mat og økt sjømatkonsum
  • økt verdiskapning
  • reduksjon av plastforbruk i havbruksnæringen.


Dette er utfordringer som er viktig for næringen å arbeide med.

"Vi ser at elevene blir motivert av å jobbe med ekte problemstillinger fra arbeidslivet, og de har mange gode løsninger som også inspirerer bedriftene som deltar. Jeg gleder meg til å se løsningene som kommer frem"
Inger Synnøve Remme, rådgiver og næringslivskontakt i Ålesund kommune.

Elevene var satt sammen i grupper på tvers av fag og trinn, og både elever og lærere var svært fornøyde med Innovasjonscampdagene. Elevene var veldig fornøyde med å jobbe tverrfaglig med andre elever. Ruth-Wenche Hebnes Winje, lærer ved Spjelkavik vgs., forteller at det var et godt og velfungerende opplegg med en god metodikk. Hun håper skolen kan gjøre noe lignende igjen en annen gang.

Viktig å inkludere elevene tidlig
Dette er en av ni innovasjonscamper som NCE Seafood Innovation gjennomfører i samarbeid med Ungt Entreprenørskap Norge. Målsetningen er at elevene skal få muligheten til å bygge kompetanse innen bærekraft, innovasjon, entreprenørskap og sjømat.

"Innovasjonscamp lar elevene teste ut kreativiteten sin på reelle problemstillinger. Både vi i Ungt Entreprenørskap og oppdragsgiverne blir til stadighet imponert over kunnskapen elevene innehar, og løsningene de forslår"
Lars Øyvind Baltzersen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Næringsklyngen NCE Seafood Innovation jobber for en bærekraftig vekst og utvikling i sjømatnæringen, og en av de viktigste fokusområdene for å oppnå dette er kompetanse og fremtidig talentutvikling. Å engasjere de unge i utfordringer som sjømatnæringen står overfor er et svært viktig prosjekt for hele næringen. Flere av klyngens partnere og medlemmer deltar derfor delta på campene. På Innovasjonscampen ved Spjelkavika deltok CEO Jørn Ulheim i partnerbedriften Patogen.


Innovasjonscamp NCE
Inger Synnøve Remme veileder elevene

Er du lærer og ønsker å gjennomføre Innovasjonscamp ved din skole?

Ta kontakt med

Ziggi UE IMG1155 1 1 WEB
Lars Øyvind Baltzersen
Daglig leder UE Møre og Romsdal