Velkommen til FM UB 2022!

Banner airtable

Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter 2022 arrangeres 16.mars.

Konkurransekriterier og all informasjon om fylkesmesterskapet finner du på www.ue.no/moreogromsdal/info/fmubmr


Følgende 16 konkurranser arrangeres i Møre og Romsdal:

1. Beste videopitch

2. Beste markedsføring (inkludert nettside)

3. Beste forretningsmodell/-plan

4. Beste regnskap

5. Beste logo

6. Beste sosiale entreprenør

7. Jord-fjord-bord-prisen

8. Bærekraftprisen

9. Beste yrkesfaglige bedrift

10. Beste samarbeid med næringslivet – i samarbeid med NHO

11. Innovasjonsprisen

12. Størst verdiskapingspotensial

13. Beste HR-bedrift

14. Best in business - intervju på stand

15. Beste standopplevelse - intervju på stand

16. Beste ungdomsbedrift

Marival UB

Viktige datoer

•31. januar – påmeldingsfrist

•11. februar – innlevering av konkurransemateriell

•28. februar - 4. mars (uke 9) – digitale intervju i aktuelle konkurranser

16. mars – fysisk fylkesmesterskap i Ålesund