Ekstraordinært årsmøte Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal


Til medlemmer og samarbeidspartnere
i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal Ålesund, 28.09.2022

Kunngjøring:
Ekstraordinært årsmøte Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Ekstraordinært årsmøte i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal avholdes på Teams 29. november 2022 kl. 15-16.Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt ut 2 uker før møtet

Sakliste

 1. Åpning/konstituering
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av sakliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av medlemmer til å underskrive protokoll sammen med møteleder
 2. Valg
  Valgkomiteen:
  Kine Berild Norheim
  Rune Opstad
  Kristin Wiik

  Grunnet blant annet endring i arbeidsgiver for nåværende styremedlem er det behov for valg av to nye styremedlemmer i UEMR. Valgkomiteens innstilling vil følge endelig innkalling og sakspapirer.

Det bes om tilbakemelding på hvem som skal representere medlemmet innen 29.10.22. Sendes til e-post: lars.baltzersen@ue.no

Ålesund, 28.09.2022Sissel Standal
styreleder / sign