Årsmøte Møre og Romsdal


Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal

Tid: Mandag 25. april 2022, kl. 12.00

Sted: Fylkeshuset, Molde, rom 103 v/resepsjonen i 1.etg.

Dagsorden:

1. Åpning

2. Registrering

3. Godkjenning av innkalling og sakliste

4. Konstituering:

Valg av møteleder

Valg av referent

Valg av 2 til å underskrive protokollen

5. Årsberetning 2021

6. Årsregnskap 2021

7. Forslag til kontingent

8. Budsjett for 2022

9. Innkomne saker

10. Valg

11. Valg av representant til årsmøtet i UE Norge.

Saker til årsmøtet må være styret i hende 1 måned før årsmøtet
Frist for påmelding 8. april, og gjøres via denne lenka

Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt ut 2 uker før møtet.

For styret i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsal

Sissel Standal

Styreleder

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------