Årsmøte Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal


Velkommen til årsmøte for Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal.

Sted:
Fylkeshuset, Molde, rom 103 v/resepsjonen i 1.etg / Møtet avholdes på teams dersom gjeldende smittevernhensyn tilsier det.

Tid: kl 12.00

Påmelding til lars.baltzersen@ue.no innen fredag 26. mars. Send inn navn på virksomhet/medlem og person som møter.

Medlemmer kan fremme saker de vil ha behandlet på årsmøtet. Slike saker må være styret i hende skriftlig 1 måned før årsmøtet.

Elevbedrift