Fylkesmesterskap for studentbedrifter Møre og Romsdal


Velkommen til Fylkesmesterskap for Studentbedrifter på NTNU i Ålesund 15.april 2020

Alle vinnere ved fotovegg

Praktisk informasjon

Fylkesmesterskapet består av tre deler:

 1. Two minutes to convince
 2. Markedsplass
 3. Møteplass

Dere møter juryene i alle tre delene og kan benytte muligheten til å overbevise de om at dere er best.

Two minutes to convince

 • Alle studentbedriftene presenterer seg og forretningsideen for juryene og andre deltagere i et auditorium. PowerPoint kan benyttes. Maks 2 minutter. Maks 5 personer på /ved scena.
 • Det blir anledning til å teste PP 15. april kl 09.00. Da må også ev. PP leveres.
 • Vi anbefaler å bruke tid på å øve på presentasjonen og tenke nøye gjennom hva dere ønsker å formidle i løpet av to minutter.

Markedsplass

 • På Markedsplassen møter studentbedriftene juryene og andre aktuelle samarbeidspartnere. Der blir det dømming av de to konkurransene.
 • Juryene intervjuer hver studentbedrift. Dere får 7 minutter til hvert intervju.
 • Det blir korte dialogmøter med andre relevante samarbeidspartnere (speed dating). Det skal være en dialog, der dere kan stille spørsmål og de kan gi dere tips videre. Den delen er ikke konkurranse. Dere kan ta med brosjyre, prototype osv. avhengig av hva dere har. Det kan være lurt å ha med økonomipermen og forretningsplanen.
 • Markedsplass vil foregå etter oppsatt skjema som dere får 15. april.

Møteplass

 • Den blir i mingleområdet i første etasje. Der kan jury og publikum møte dere.
 • Her vil juryen stille dere ekstra spørsmål og dere har en siste mulighet til å presentere dere.
 • Dere får et bord til disposisjon. Dere kan legge ut brosjyrer, sette opp roll-up, prototype osv. avhengig av hva dere har tilgjengelig.

Vinnere, regler og uttak til NM:

Vinner i klassen Beste studentbedrift og Største internasjonale potensial vil bli tatt ut til å representere Møre og Romsdal på NM for studentbedrifter i Oslo 11.-12.juni 2020.


NM

UE Møre og Romsdal vil arrangere et forberedelsesmøte med ”kritiske venner” for studentene i SB-en som skal delta på NM.

Økonomi:

UE Møre og Romsdal dekker et stipend til SB-en som vinner Beste SB. Stipendiet dekker deltageravgifta for inntil 5 personer pr. SB, samt et tilskudd til reise/andre utgifter på kr 2000,- pr. student (maks 5)

NTNU Ålesund dekker tilsvarende for vinner Største internasjonale potensial.