Årsmøte UE Møre og Romsdal 2020


Innkalling til årsmøte i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal


Tid:
Onsdag 29. april 2020, kl 13.30
Sted:
Årsmøtet avvikles digitalt i Microsoft Teams

Dagsorden:

1. Åpning
2. Registrering
3. Godkjenning av innkalling og sakliste
4. Konstituering:

- Valg av møteleder

- Valg av referent

- Valg av 2 til å underskrive protokollen

5. Årsberetning 2019
6. Regnskap 2019
7. Forslag til kontingent
8. Budsjett for 2020
9. Innkomne saker
10. Valg
11. Valg av representant til årsmøtet i UE Norge.

Saker til årsmøtet må være styret i hende før 28. mars 2020

Frist for påmelding: 28. mars 2020


For styret i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
Sissel Standal
Styreleder