WeFix UB - Rauma videregående skole

Wefix tar på seg oppdrag som reparasjon av små elektrisk, hvit og brun vare, og vil være med å påvirke bruk og kast mentalitet å satse på gjenbruk og reparasjon av det vi har. Ungdommene går på Elektro på Rauma videregående skole, og skal representere Møre og Romsdal i NM Ungdomsbedrifter 2023.

Wefix tar imot defekt utstyr, tilbyr rimelige reparasjoner, og samarbeider med lokale elektro-bedrifter for småoppdrag - en bærekraftig løsning som gir ungdomsbedriften en mulighet til å tjene penger og fremme resirkulering. WeFix vant beste samarbeid med næringslivet og var i toppen i Bærekraftprisen.

"Vi i WeFix synes det har vært veldig lærerikt å jobbe med ungdomsbedrift, og vi sitter igjen med god erfaring og har skapt et godt nettverk etter å ha samarbeidet med næringslivet."
WeFix UB

Ungdomsbedriften deltar i følgende konkurranser i NM:

  • Beste samarbeid med næringslivet
  • Bærekraftprisen
  • Beste yrkesfaglige bedrift
"Vi ser veldig fram til å vise frem alt vi har jobbet for og forberedt til NM. I tillegg ser vi frem til det sosiale rundt mesterskapet og ikke minst festmidddagen. Vi har litt lite fritid, men vi håper på å bli kjent med nye folk i tillegg."
WeFix UB

Deltagere

Martin Andreas Hanssen Solberg

Ottar Wold Ødegård

Gregers Wold Ødegård

Erlend Hagås Sørengen

Kontaktpersoner:

Daglig leder: Martin Andreas Hanssen Solberg

e-post martinandreas.solberg@hotmail.com

mobil 41354557

Ansvarlig lærer: Ole Tommy Ødegård

e-post ole.tommy.odegard@mrfylke.no

mobil 40847591

UE fylke kontakt: Miranda Ørke

e-post miranda.orke@ue.no

mobil 91529004

Kopi B1 We Fix
Kopi B2 We Fix
Kopi B3 We Fix