PEGlock UB - Spjelkavik videregående skole

PEGlock UB ønsker å løse problemet med sure, våte jakker i trange skap og sekker som ligger på gulvet i klasserommet. Ungdommene går på Spjelkavik videregående skole, Studiespesialiserende, og skal representere Møre og Romsdal i NM Ungdomsbedrifter 2022.

PEGlock UB vil med sitt produkt, en bærekraftig knagg, unngå at våte jakker henger i trange skap som ødelegger skolebøker og som ikke blir tørre gjennom dagen. Problemet med skolesekker, bagger og vesker som ligger på gulvet og flyter og blir skitne vil også være løst. Gjennom et smart design og et gummi-underlag sitter knaggen på pulten bare med vekten fra jakken, sekken eller baggen. PEGlock UB vant Beste videopitch under Fylkesmesterskapet. Juryen hadde ungdomsbedriften blant sine topp fire i omtrent alle konkurranser. De kan vise til et produkt som kan nyttes på flere arena enn bare ved utdanningsinstitusjoner og imponerte juryene med sitt engasjement.

"Det å jobbe med ungdomsbedrift har vært utrolig kjekt og lærerikt, men også vanskelig. Du lærer utrolig mye og skaper deg et bredere syn på hvordan arbeidslivet eller det å være gründer. Kjempekjekt å få jobbe sammen som en gruppe og ikke minst å delta på konkurranser!"
PEGlock UB

PEGlock UB deltar i følgende konkurransen i NM:

  • Beste videopitch
  • Beste samarbeid med næringslivet
"På NM gleder vi oss mest til å se hva de andre bedriftene i Norge har skapt eller utviklet. Vi gleder oss til å bli inspirerte og motiverte, men også bli kjent med masse nye mennesker som liker det samme som vi gjør."
PEGlock UB

Deltagere

Nora Strømmen

Anna Brautehaug

Anna Elida Tørlen

David Ngongo

Katrine Bjørkavoll Lervåg


Kontaktpersoner:

Daglig leder: Nora Strømmen

mobil 978 06 907


Ansvarlig lærer: Runar Andersen

mobil 458 64 590


UE fylke kontakt: Inger Synnøve Remme

mobil 99424139

PE Glock ved pressevegg med gullbillett
PE Glock pa stand
PE Glock etter seier