MMEDS SB - NTNU Ålesund

MMEDS SB skal lage bærekraftig marint kollagenpulver og fiskemel fra restråstoff av hvitfisk.

Produktet MMEDS-SB tilbyr er et rent marint kollagenpulver laget av restråstoff fra hvitfisk. Kollagenpulveret har fått navnet MMEDS-kollagen. Restråstoffet som benyttes i produksjonen mottas fra ulike fiskemottak i Sunnmøre og omegn. På denne måten bidrar MMEDS til å kutte ned på klimautslipp i sammenheng med transport, samt kostnader knyttet til transport. I tillegg gir vi en ressurs, som ellers ville blitt kastet en ny verdi og gjør det til en ressurs.

MMEDS SB deltar i følgende NM-konkurranser: Beste næringslivsarbeid, Beste HR-bedrift, Beste sosiale entreprenør, Bærekraftprisen, Beste forretningsplan og Beste Studentbedrift.

Daglig leder:

Sara Feruglio

E-post: saraft@stud.ntnu.no

Mobil: 45686936


Ansatte i MMEDS SB:

Eva Audunsdottir, Mari Hegvik


Ansvarlig foreleser

Bjørn Magne Hatlø

Mobil: 70161495


Kontaktperson i UE Møre og Romsdal

Lars Øyvind Baltzersen

E-post: lars.baltzersen@ue.no

Mobil: 952 44 344