MiniLice SB - NTNU Ålesund

Mini Lice SB

MiniLice SB fra NTNU Ålesund deltar i NM for Studentbedrifter.

MiniLice SB representerere Møre og Romsdal i konkurransene Beste næringslivssamarbeid – i samarbeid med NHO, Beste HR-bedrift i samarbeid med ManpowerGroup, Beste økonomistyring i samarbeid med Visma og Beste sosiale entreprenør.

Forretningside: Minilice SB tilbyr en bærekraftig og lønnsom løsning for oppdrett av laksefisk. Vi skaper muligheter for økt produksjon ved lavere lusepåslag og dermed økt fiskevelferd.

Deltagere: Espen Bauge, Hauk Emil Rødli Gjørtz, Maren Sofie Selven, Charlotte Eik, Nathalie van Walraven, Julie Stølan, Lars Christian Gansel

Utdanningsinstitusjon: NTNU Ålesund

Veileder: Lars Christian Gansel og Bjørn Magne Hatlø

Kontaktinformasjon:

Daglig leder: Espen Bauge - 92093442 - espenbau@stud.ntnu.no

Kontakt Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal: Lovise Almklov - lovise.almklov@ue.no

Les mer på: http://www.minilice.uenorge.no

Mini Lice SB roll up