H2O Systems SB - NTNU Ålesund

Vår forretningside går ut på å skape en mer miljøvennlig og bærekraftig måte å rense vann på innenfor oppdrettsnæringen. Produktet vårt skal skape en tryggere hverdag både for fisken og ansatte i oppdrettsnæringen.

Studentbedriften H2O Systems SB består av fem studenter fra NTNU Ålesund som jobber med å lage en mer miljøvennlig og bærekraftig måte å rense vann på i oppdrettsnæringen. Vi har gjennom dette prosjektet laget en prototype og kjørt et pilotprosjekt på vårsemesteret 2022, som viser stort potensiale. Gruppen har bygget nettverk og fått til gode samarbeid med aktuelle aktører i markedet. H2O Systems bruker ny teknologi for å rense vann fra oppdrettsanlegg. Denne teknologien er ikke brukt på lignende måte før og heller ikke innenfor denne næringen. Gruppen ser et stort potensial med denne innovative løsningen og ser frem til å utvikle denne videre for å skreddersy den til næringens behov og ønsker. Teamet ønsker at dette produktet kan erstatte de eksisterende løsningene på markedet som er mindre bærekraftige og potensielt kan være skadelige for fisk og ansatte i produksjonen.


"Visjonen vår i H2O Systems SB, er at vi skal ha en løsning som er mer bærekraftig, effektiv og tryggere enn løsningene som er på markedet i dag"
H2O Systems SB

H2O Systems SB deltar i følgende NM-konkurranser: Beste næringslivsarbeid, Beste HR-bedrift, Beste sosiale entreprenør, Bærekraftprisen, Beste forretningsplan og Beste Studentbedrift.

Daglig leder:

Malin Gullhaug

Mobil: 414 18 956


Ansatte i H2O Systems SB:

Ole Morten Kristensen; Mathias Hagset; Natalie Fagernes; Frank Odin Grønvik


Ansvarlig foreleser

Bjørn Magne Hatlø

Mobil: 701 61 495


Kontaktperson i UE Møre og Romsdal

Lars Øyvind Baltzersen

E-post: lars.baltzersen@ue.no

Mobil: 952 44 344