Goodsmeet SB - NTNU Ålesund

Goodsmeet SB er en fremtidsrettet og selvstendig digital markedsplass som skal samle kunder som ønsker å bidra til grønnere handel gjennom kjøp og salg av sekundære matvarer.

Sekundære matvarer er matvarer som ofte blir usynliggjort og mindre prioritert, og dermed havner en stor unødvendig del av disse matvarene i søppelkassen. Gjennom vår markedsplass vil disse matvarene bli synligere, og det vil være enklere for bedrifter å selge og kjøpe disse matvarene når Goodsmeet kan være en brukervennlig og profesjonell plattform som tilbyr kommunikasjons- og distribusjonsmuligheter for dem.

Goodsmeet SB deltar i følgende NM-konkurranser: Beste næringslivsarbeid, Beste HR-bedrift, Beste sosiale entreprenør, Bærekraftprisen, Beste forretningsplan og Beste Studentbedrift.

Sjekk ut nettsiden til Goodsmeet SB: http://goodsmeet.chri.no

Daglig leder:

Jasper Baguio

E-post: Jasper.Baguio@Outlook.com

Mobil: 471 53 813


Ansatte i Goodsmeet SB:

Trym Nordmoen; Christian Honningdal Leira; Kristen Otterlei Moen; Håvard Indregård Petersen.


Ansvarlig foreleser

Bjørn Magne Hatlø

Mobil: 70161495


Kontaktperson i UE Møre og Romsdal

Lars Øyvind Baltzersen

E-post: lars.baltzersen@ue.no

Mobil: 952 44 344