EasyWaste SB - NTNU Ålesund

Bilde Easy Waste SB

EasyWaste leverer søppelbøtten Åge, som har kildesortering og komprimering, til kontorer i det norske bedriftsmarkedet. I tillegg til et kompetansehevende kunnskapskurs, personlig designet kunden.

EasyWaste SB deltar i følgende konkurranser:

  • Beste næringslivssamarbeid i samarbeid med NHO
  • Beste HR-bedrift i samarbeid med ManpowerGroup
  • Beste sosiale entreprenør
  • Bærekraftsprisen
  • Beste forretningsplan/modell
  • Beste studentbedrift i samarbeid med Ferd

EasyWaste skal erstatte dagens løsning for avfallshåndtering i norske kontorer, gjøre kildesorteringen enklere og naturen renere.

Dagens løsning for avfallshåndtering i norske kontorer er for dårlig. Søppelbøttene er overfylte og må tømmes ofte, noe som bidrar til høyere CO₂-utslipp. I tillegg er det få som har kildesortering. Det gjør at 90% av avfall fra kontorer i dag blir sortert som restavfall. Det tyder på en lite bevisst avfallshåndtering. Staten har nå tatt grep for å løse nettopp dette. I avfallsforskriften er det nå innført et nytt kapittel som sier at virksomheter som produserer husholdningslignende avfall får krav om å
sortere ut bio- og plastavfall - og levere det utsorterte avfallet til materialgjenvinning. For bedrifter med kontorer betyr dette at alle søppelbøtter under hver kontorpult må fjernes, og hvert kontor og avdeling må begynne med kildesortering. Disse utfordringene stiller krav om en innovativ og bærekraftig løsning - Med andre ord: Det er et hull i markedet. Dét har EasyWaste gjort til sitt oppdrag!

EasyWaste leverer søppelbøtten Åge til kontorer i det norske bedriftsmarkedet, i tillegg til et kompetansehevende kunnskapskurs. Åge har både komprimering av avfall, kildesortering, og kan settes sammen til ulike avfallsstasjoner - etter behov! Kunnskapskurset ser på den konkrete bedriftens klimaregnskap, gir instruksjoner for bruk av Åge, og bidrar til en holdningsendring når det gjelder avfallshåndtering hos bedrifter med kontorer. Dette oppnås gjennom en kompetanseheving og bevisstgjøring om klimakrise, miljø og kildesortering.

I dag er kan EasyWaste SB stolte av å vise frem en real-size prototype på sin søppelbøtte Åge!

Deltakere i bedriften

Helle Christiansen, Maria Elena Giertsen og Lotte Rødahl Friis


Kontaktperson

Daglig leder i bedriften

Helle Skog Christiansen

E-post: hellesc@outlook.com

Mobil: 974757670


Foreleser

Bjørn Magne Hatlø

Mobil: 70161495


Fylkeskontakt UE

Lovise Almklov

E-post: lovise.almklov@ue.no

Mobil: 452 66 018

Sosiale medier

https://www.instagram.com/easywaste.sb/?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA%3D%3D

DSC00085
Produkt Easy Waste SB