Balance UB - Molde videregående skole

Balance UB Balance vil gjennom en brukervennlig applikasjon, tilby en tjeneste som forenkler hvordan flyktninger kan lære å betjene sin personlige økonomi. Tjenesten vil dekke et behov hos brukerne som er helt nødvendig for å bli godt integrert i det norske samfunnet. Ungdommene går Innovasjon og ledelse ved Molde videregående skole, og skal representere Møre og Romsdal i NM Ungdomsbedrifter 2023.

Mange flyktninger som kommer til Norge har utfordringer med å forstå og navigere økonomien sin i møte med ukjente systemer. Balance UB's tjeneste vil hjelpe flyktninger som kommer til Norge med å unngå å ende opp i uønskede økonomiske situasjoner, og sikre at de blir raskt inkludert i samfunnet. Balance UB vant blant annet beste forretningsmodell/-plan, bærekraftsprisen og beste innovative vare/tjeneste. I tillegg var ungdomsbedriften blant toppen i beste ungdomsbedrift, størst verdiskapingspotensial og Beste videopitch under fylkesmesterskapet.

"Ungdomsbedrift gir oss en unik mulighet til å starte en bedrift innenfor trygge rammer. Å jobbe med ungdomsbedrift på skolen er en fin måte å lære teori gjennom praksis, dette fører til at vi ser verdien i arbeidet vi legger ned og ikke minst utviklingspotensialet med ideen vår. Ved å gå ut av komfortsonen og blitt bedre kjent med oss selv, har vi vokst og oppnådd erfaringer som vi ikke ville vært for uten."
Balance UB

Ungdomsbedriften deltar i følgende konkurranser i NM:

  • Beste videopitch
  • Beste forretningsmodell/plan
  • Beste innovative vare/tjeneste
  • Bærekraftprisen
  • Størst verdiskapingspotensial
  • Beste regnskap
  • Beste HR-bedrift
  • Beste bærekraftige stand
"Balance UB ser frem til å representere fylket under årets Norgesmesterskapet sammen med tre andre ungdomsbedrifter. Vi gelder oss til å bygge nettverk, vise prototypen vår på stand og opplevelsen ungdomsbedriften vil få sammen. Erfaringene fra NM vil være lærerike og nyttige videre i livet"
Balance UB

Deltagere

Margrethe Bergem Janbu

Nadia Ohrvik

Mari Rotlid

Malin Grønbech Hamar

Sigrid Solhjell

Jonas Tynes Ellefsen

Kontaktpersoner:

Daglig leder: Margrethe Bergem Janbu

e-post marjan19@o365.mrvgs.no

mobil 40389659

Ansvarlig lærer: Siri Løvaas

e-post siri.lovaas@mrfylke.no

mobil 90776652

UE fylke kontakt: Miranda Ørke

e-post miranda.orke@ue.no

mobil 91529004

Kopi B1 Balance
Kopi B2 Balance
Kopi B3 Balance