3-8 UB - Molde videregående skole

3-8 UB vil gjøre det enda tryggere å bevege seg sporløst i naturen. Gjennom en applikasjon som guider deg gjennom nødvendige forberedelser, vil sannsynligheten for at uønskede hendelser reduseres og opplevelsen av å ferdes i naturen forsterkes. Ungdommene går Innovasjon og Ledelse ved Molde videregående skole, og skal representere Møre og Romsdal i NM Ungdomsbedrifter 2023

3-8 UB har en innovativ løsning designet for å sikre både rutinerte og mindre rutinerte turgåere ute i naturen. Den viktigste funksjonen appen har er å gi brukeren en følelse av trygghet. Denne løsningen tar i bruk allerede eksisterende tjenester og kombinerer dem med våre egne funksjoner. 3-8 vant prisen for Beste videopitch, Beste HR-bedrift, Størst verdiskapingspotensial og Beste ungdomsbedrift. I tillegg var ungdomsbedriften blant toppen i Beste forretningsmodell/-plan, Beste samarbeid med næringslivet, Beste innovative vare/tjeneste og Bærekraftprisen

"Det å jobbe med ungdomsbedrift har vært krevende og lærerikt. Vi har lært mye om oss selv, hverandre og ikke minst tilegnet oss mye kompetanse fra det ressurssterke nettverket vårt. Vi har satt vårt preg på skolehverdagen som har bidratt til en større motivasjon. Vi er mange erfaringer rikere og ser frem til å tilegne oss enda flere."
3-8 UB

3-8 UB deltar i følgende konkurranser i NM:

  • Beste ungdomsbedrift
  • Beste videopitch
  • Beste markedsføring
  • Beste regnskap
  • Beste samarbeid med næringslivet
  • Beste innovative vare/tjeneste
  • Størst verdiskapingspotensial
  • Beste HR-bedrift
  • Beste bærekraftige stand
"Vi ser frem til å vise frem prototypen vår og å bygge nettverk med andre spennende ungdomsbedrifter, og andre interessante mennesker. Det blir enda en spennende erfaring vi kommer til å ha stor nytte av."
3-8 UB

Deltagere

Ingeborg Hoksnes Olsen

Juliane Syse

Sigrid Gisetstad

Magnus Skorgen Søraas

Rami Teklemariam

Peder Nikolai Lyngstad

Kontaktpersoner:

Daglig leder Ingeborg Hoksnes Olsen

e-post ingeborghoksnes@gmail.com

mobil 41366767

Ansvarlig lærer: Siri Løvaas

e-post siri.lovaas@mrfylke.no

mobil 90776652

UE fylke kontakt: Miranda Ørke

e-post miranda.orke@ue.no

mobil 91529004

Kopi B1 3 8
Kopi B3 3 8
Kopi B2 3 8