Årsmelding 2021: Møre og Romsdal


DAGLIG LEDER HAR ORDET
Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. Det er vår visjon, og det ligger til grunn i alt vi gjør.

Hjarni NM

For å lykkes med å nå visjonen er vi helt avhengige av å ha inspirerte lærere med på laget. Lærere som tenker nytt, og som leter etter muligheter og ønsker å gjøre noe med det. Da må vi være en aktiv støttespiller som legger til rette for at læreren kan utføre sitt oppdrag på best mulig måte. Veien til å nå vår visjon og våre mål går nemlig via læreren. For det er læreren, som følger elevene gjennom hele skoleåret, som må inspirere elevene til å tenke nytt og skape verdier. Vi har fantastiske lærere med oss på laget i Møre og Romsdal, og vi skal stå på for å beholde tilliten blant de vi har, og samtidig få med enda flere i åra framover.

Møre og Romsdal har ambisjoner om å bli bærekraftfylket #1. Ungdommene er absolutt en del av løsningen på disse samfunnsutfordringene, og for å lykkes er det avgjørende at vi har unge mennesker som bygger kreativitet og entreprenørskapsmuskler gjennom skoleløpet. Her jobber vi med flere tiltak på alle utdanningsnivå, og ett av dem er kurspakken “Bærekraftig Bedrift” som er rettet mot videregående skole. I tett samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, United Future Lab Norway og gode samarbeidspartnere i næringslivet utviklet og lanserte vi “Bærekraftig Bedrift” i 2021. Dette kurset gir læreren et digitalt verktøy for å rette fokus på lokale bærekraftutfordringer under arbeidet med Ungdomsbedrift og ideutvikling. Her skal vi i Ungt Entreprenørskap være en viktig samarbeidspartner for læreren.

UE har et oppdrag som brobygger mellom skole og arbeidsliv – det oppdraget klarer vi ikke å løse uten et tett samarbeid med næringslivet. Vi vet fra konkrete tilbakemeldinger at elevene setter utrolig stor pris på hvordan næringslivet møter dem i digitale møter, på stand, som mentor og i intervjusituasjoner. Det å bli tatt på alvor, lyttet til, og også sett av noen andre enn læreren, og som viser oppriktig interesse og nysgjerrighet for det arbeidet de har gjort, betyr veldig mye for motivasjon og lærelyst. Dette gjelder både for elever i barneskolen og studenter på høyskolene. Vi har hatt fokus på et godt samarbeid med næringslivet i 2021, og vil spesielt rette en takk til de som også bidrar økonomisk til at vi kan utføre vårt samfunnsoppdrag.

Jeg vil avslutningsvis få rette en stor takk til teamet av medarbeidere i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal. Et sterkt team som utfyller hverandre er avgjørende for å lykkes med å nå de ambisiøse målene vi setter oss. Ved utgangen av 2021 bestod teamet av Ane Marte Hammerø, Inger Synnøve Remme, Jakob Flovikholm, Jan Gunnar Åkre, Lovise Almklov, Nina Moe og undertegnede. I møte med elever med gnistrende øyner blir vi stadig minnet på den viktige jobben vi gjør - jeg gleder meg til et nytt og innholdsrikt år sammen med dere!


Lars Øyvind Baltzersen, daglig leder, Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal
Høydepunkter i 2021

Marival UB FM

Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter

I 2021 fikk vi virkelig testet vår digitale kompetanse, og fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter ble denne gangen gjennomført i en heldigital versjon der vi sendte direkte fra studio. Vi hadde gjester i studio og live stemningsrapporter fra Ungdomsbedriftene rundt omkring på skolene. Årets beste UB ble Marival UB fra Romsdal vgs, tett fulgt av Heat UB fra Spjelkavik vgs og Lesestedet UB fra Atlanten vgs.


Ung Velger ub

NM for Ungdomsbedrifter

Ungdomsbedriftene fra Møre og Romsdal gjorde en imponerende innsats, og hentet hjem hele 7 priser under NM for ungdomsbedrifter i 2021. Vi hentet hjem følgende plasseringer:


1. Plass “Beste sosiale entreprenør”, UngVelger UB, Stranda vidaregåande skule

1. Plass “Beste samarbeid med næringslivet”, Marival UB, Romsdal videregående skole

1. Plass “Beste regnskap – i samarbeid med Spleiselaget”, Heat.ub, Spjelkavik VGS

1. Plass “Beste HR-bedrift – i samarbeid med ManpowerGroup”, Involve UB, Romsdal Vgs

2. plass “Innovasjonsprisen”, Marival UB, Romsdal videregående skole

3. Plass “Beste kundeopplevelse på nett - i samarbeid med Visma”, StudentBobla UB, Sykkylven Vidaregåande Skule

3. Plass “Største verdiskapingspotensial – i samarbeid med Ferd”, Marival UB, Romsdal videregående skole


Hjarni NM

Fylkesmesterskap for Studentbedrifter

Neste store arrangement i fylket var Fylkesmesterskapet for Studentbedrifter.
Seks dyktige Studentbedrifter fra NTNU deltok. Hjarni SB ble Beste Studentbedrift, og de fikk følge av Pigg SB til Norgesmesterskapet for studentbedrifter.


Bilde hjarni

NM for Studentbedrifter

NM for Studentbedrifter ble gjennomført i juni, og Pigg SB og Hjarni SB deltok fra NTNU. Hjarni med sin bærekraftige garvingsteknologi gikk helt til topps, og ble Norgesmester. De representerte senere på sommeren Norge under EM for studentbedrifter, og Hjarni landet en solid 3. plass fra EM! En fantastisk innsats, og eierne bak studentbedriften har nå etablert AS og satser videre på forretningsideen. Vi i Ungt Entreprenørskap Møre og Romsdal heier videre!
UBK banner

Ungdommens Bærekraftkonferanse

Som Kick Off for ungdomsbedriftsåret planla vi i samarbeid med Northwest og øvrige samarbeidspartnere å samle 400 elever til Ungdommens Bærekraftkonferanse på Norsk Maritimt Kompetansesenter. Slik gikk det ikke, og uka før arrangementsdagen ble det avlyst grunnet Covid-restriksjoner. Et mulighetsorientert team snudde seg raskt rundt, vi fikk låne studioet til ÅKP og satte sammen en studiosending som et alternativ. Elevene hadde innovasjonscamp ute på sine respektive skoler med oppdrag gitt fra studio. Nesten 400 elever gjennomførte Innovasjonscamp i forbindelse med Ungdommens Bærekraftkonferanse digitalt.


Innovasjonsfestivalen

Innovasjonsfestivalen

UE Møre og Romsdal deltok i programkomiteen på Innovasjonsfestivalen på Åndalsnes i 2021. Vi inviterte UB-lærere med på innovasjonsfestival til nettverkssamling og inspirasjon. En vellykket samling der vi fikk samsnakket og delt erfaringer med UB-lærerne våre i tillegg til godt faglig påfyll.


Trafikk Smart

Godt i gang med SMART!

SMART er et forholdsvis nytt program i porteføljen vår, og ligger i strategien som en satsing fremover. Programmet tilbys til 4.-7. trinn, og flere skoler gjennomførte Covid-tilpassede SMART-camper høsten 2021. Gode tilbakemeldinger fra skoleledere og lærere tyder på at dette er et program som blir godt mottatt, og vi vurderer potensialet for vekst i Smart som svært stort.Aktiviteter 2021

UE MR involverte nn elever og studenter i en rekke ulike aktiviteter i 2021, og tabellen nedenfor viser antall elevtreff for selve undervisningsprogrammene på de ulike trinnene i 2021 sammenlignet med 2020.


Økonomi og Finansiering

Ungt Entreprenørskap er finansiert av en kombinasjon av offentlige og private midler. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at statens bidrag til Ungt Entreprenørskap skal rettes mot videregående skole og arbeidet med Ungdomsbedrift. Møre og Romsdal fylkeskommune er også gjennom Kompetanse- og Næringsavdelingen tungt inne med finansiering av satsingen på Ungt Entreprenørskap i videregående og høyere utdanning. Det arbeides nå også med å etablere og fornye avtaler med kommunene i Møre og Romsdal for å kunne øke satsingen mot grunnskolen i den enkelte kommune. Ungt Entreprenørskap er i tillegg finansiert av medlemmer og private samarbeidspartnere.


I 2021 hadde vi lavere kostnader enn budsjettert knyttet til reise, arrangement og andre driftskostnader som følge av pandemien. Derfor viser regnskapet et overskudd i 2021. Styret er tilfreds med at vi har opparbeidet en «buffer» dersom en eller flere finansieringskilder skulle svikte, og disse midlene kommer svært godt med når landet nå åpner opp og vi igjen kan gå på for full styrke med entreprenørskapssatsing i hele utdanningsløpet.

Årsregnskap 2021 finner du via denne lenken