Kontakt: Viken

Ungt Entreprenørskap Viken består av de tre tidligere fylkesorganisasjonene UE Akershus, UE Buskerud og UE Østfold.

Hovedkontoret ligger i Schweigaardsgate 12, Oslo

Se nyheter og kalender fra Viken

Ungt Entreprenørskap Viken - avdeling Akershus

Postadresse
PB 1200 Sentrum
0107 OSLO

Besøksadresse
Schweigaards gate 12
0107 OSLO

Telefon: +47 901 92 256
E-post: akershus@ue.no


Petter Skotland large
Petter Skotland
Daglig leder Ungt Entreprenørskap Viken
Camille Sanchez large
Camille Sanchez
Rådgiver grunnskole
Sanne Skjorland large
Sanne Skjørland
Rådgiver videregående skole
John Obstfelder large
John Obstfelder
Markedssjef / Seniorrådgiver utdanning
Henrik Lundberg large
Henrik Lundberg
Rådgiver grunnskole
DSC02330
Kimberly Johnson
Inspiratør
Ann Christin
Ann-Christin Holtet
Seniorrådgiver

Ungt Entreprenørskap Viken - avdeling Østfold

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Besøksadresse:
Oscar Pedersensvei 39
1721 Sarpsborg

Telefon: +47 915 56 446
E-post: ostfold@ue.no

Christer Engstrom large
Christer Engstrøm
Regionansvarlig Østfold
Sille Solberg large
Sille Solberg
Seniorrådgiver, ansvarlig videregående og høyere utdanning
Kathrine Tallis large
Kathrine Tallis
Rådgiver, grunnskole
John Einar Sofus Heidenberg large
Sofus Heidenberg
Rådgiver, grunnskole
Irene Bergsland large
Irene Bergsland
Seniorrådgiver, grunnskoleansvarlig

Ungt Entreprenørskap Viken - avdeling Buskerud

Besøksadresse:
Grønland 67, 4. etg.
3045 Drammen

Telefon: +47 977 29 867
E-post: buskerud@ue.no

Erlend Eggen large
Erlend Eggen
Regionansvarlig Buskerud
Mari Viko large
Mari Viko
Rådgiver grunnskole - Drammensregionen og Ringeriksregionen
Dea Haug Storaas large
Dea Haug Storaas
Rådgiver
Erna Viken Holvik large
Erna Viken Holvik
Rådgiver
Daniel web
Daniel Hontvedt Carlsen
Rådgiver, videregående skole
Trine web
Trine Lind Vestli
Rådgiver (50%), Prosjekt "Gjør noe med det!"
Vikenoslo 1