Kontakt: Viken

Ungt Entreprenørskap Viken består av de tre tidligere fylkesorganisasjonene UE Akershus, UE Buskerud og UE Østfold.

Hovedkontoret ligger i Schweigaardsgate 12, Oslo

Se nyheter og kalender fra Viken

Ungt Entreprenørskap Viken region Akershus

Postadresse
PB 1200 Sentrum
0107 OSLO

Besøksadresse
Schweigaards gate 12
0107 OSLO

Telefon: +47 901 92 256
E-post: akershus@ue.no

DSC07022 2
Petter Skotland
Daglig leder Ungt Entreprenørskap Viken
DSC06540
Camille Sanchez
Rådgiver grunnskole
DSC06924
Sanne Skjørland
Rådgiver videregående skole
DSC06656
John Obstfelder
Markedssjef / Seniorrådgiver utdanning
DSC06820
Ann-Christin Holtet
Seniorrådgiver grunnskole
Anniken
Anniken Mohn Sten
Inspiratør

Ungt Entreprenørskap Viken region Østfold

Postadresse:
Postboks 220
1702 Sarpsborg

Besøksadresse:
Oscar Pedersensvei 39
1721 Sarpsborg

Telefon: +47 915 56 446
E-post: ostfold@ue.no

Christer 1 2
Christer Engstrøm
Regionansvarlig Østfold
DSC06675
Sille Solberg
Seniorrådgiver, ansvarlig videregående og høyere utdanning
DSC06593
Kathrine Tallis
Rådgiver, grunnskole
DSC07043
Sofus Heidenberg
Rådgiver, grunnskole
DSC06756
Irene Bergsland
Seniorrådgiver, grunnskoleansvarlig

Ungt Entreprenørskap Viken region Buskerud

Besøksadresse:
Grønland 57 (Gummifabrikken)

3045 Drammen

Telefon: +47 977 29 867
E-post: buskerud@ue.no

DSC06711
Erlend Eggen
Regionansvarlig Buskerud og vgs-ansvarlig
DSC06839
Erna Viken Holvik
Rådgiver grunnskole – Hallingdal
DSC07115
Trine Lind Vestli
Prosjektansvarlig "Gjør noe med det!" og Rådgiver grunnskole
DSC06395
Mari Viko
Seniorrådgiver grunnskole - Drammensregionen og Ringeriksregionen
Anne 1 4 mp
Anne Fekjan Solheim
Rådgiver grunnskole - Kongsberg, Numedal og Sigdal

Fremhevet innhold

Se saker fra Viken

Vikenoslo 1