Innovasjonscamp i videregående opplæring

Innovasjonscamp vgs 2

Innovasjonscamp er et idéverksted. Elevene jobber kreativt med et reelt oppdrag og skal komme opp med egne løsningsforslag. Det kan benyttes i oppstartsfasen av en Ungdomsbedrift.

En innovasjonscamp kan gå over én dag eller flere dager. Innovasjonscamp gjennomføres i et samarbeid mellom skole, en eller flere bedrifter/organisasjoner og Ungt Entreprenørskap. Bedriften/organisasjonen utarbeider et oppdrag og står for det faglige innholdet og veiledning av elevene. Elevene jobber med oppdraget i grupper og presenterer sine løsningsforslag for oppdragsgiver. Lærerne er med som støttespillere under campen.

Forankring i læreplanverket

Innovasjonscamp er forankret i Overordnet del av læreplanverket, og kan benyttes innenfor mange ulike fag. Oppdraget kan for eksempel knyttes til ett av de tverrfaglige temaene.