Innlandet

10:30-12:00 Ungdomsbedrift på videregående

Læringsuka Innlandet- bli med i Teamsmøte

I dette møtet får du mulighet til å høre litt om den nye strukturen i UE Innlandet samt at vi sammen evaluerer ungdomsbedriftsåret.
Hva kan lærere og elever forvente av UE Innlandet sin leveranse for neste skoleår?
Vi ser også på hvilke muligheter fagfornyelsen gir arbeidet med ungdomsbedrift.


Ta kontakt med erik.lundgard@ue.no dersom du har spørsmål