Årsmøte Ungt Entreprenørskap Innlandet 2024


Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt ut 2 uker før møtet.

Møtedato: 21. mars
Møtetid: 10.00–12.00
Møtested: Teams

Agenda

Sak 1 Åpning/konstituering

Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av medlemmer til å underskrive protokoll sammen med møteleder

Sak 2 Årsberetning 2023

Sak 3 Årsregnskap 2023

Sak 4 Valg av revisor

Sak 5 Fastsettelse av kontingent for medlemmer

Sak 6 Valg

Valgkomiteen:
Sissel Bye Ingvaldsen
Mathias Bakke Haugen
Vegard Strand Sæterøy

Disse står på valg:

Styremedlemmer
Vibeke Isachsen
Ingrid F. Gardseth
Paal Morken Andersen
Christian Fjestad

Valgkomité
Sissel By Ingvaldsen
Mathias Bakke Haugen
Vegard Strand Sæterøy

Sak 7 Valg av representanter til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

Sak 8 Eventuelt innkomne saker til behandling

Det bes om tilbakemelding på hvem som skal representere medlemmet innen 28.02.24

Sendes til e-post: karin.ronning@ue.no