Regionmesterskap UB Hamar-regionen 2024


UEI RM Hamar 2024

Onsdag 24. januar arrangeres det regionmesterskap for ungdomsbedrifter på Elverum vgs, Storhamar vgs, Ringsaker vgs, Jønsberg vgs og Hamar katedralskole. Dette er en god mulighet til å trene til fylkesmesterskapet 14. mars 2024.

Organisering og program

08.15 Oppmøte og innsjekk

08.30 Åpning i stort auditorium

08.45 Jurysamtaler eller «Jesper på hjul - kjapt om økonomi»

09.30 Pause

09.40 Jurysamtaler eller «Jesper på hjul - kjapt om økonomi»

10.20 Pause

10.30 Kreative samarbeidsøvelser med premier

11.15 Premieutdeling i stort auditorium

11.45 Takk for i dag

Pitch for jury

Juryene er plassert på ulike steder i skolens kantineområde og i et par auditorier - se kart over juryplassering. Ungdomsbedriftene oppsøker juryen i hver påmeldte konkurranse etter en oppsatt tidsplan. UB-en har maks 3 minutter sammen med juryen, så de må planlegge hva de vil formidle/pitche. Alle hjelpemidler er tillatt. Hver UB må finne ut hva de vil bruke tiden på, om de f.eks vil vise en video på egen PC. Det er IKKE meningen å lage en Powerpoint-presentasjon, fordi det ikke er en (stor)skjerm tilgjengelig.

På hver stasjon vil det være en vert som organiserer gjennomføringen av jurysamtalen. Verten vil sørge for at UB-en kommer til oppsatt tid og at pitchen ikke varer lenger enn tre minutter.

I konkurransene beste videopitch, beste forretningsplan og beste logo velger juryen ut 8 bedrifter, som får møte juryen på messedagen. I øvrige konkurranser får alle UB-er mulighet til å pitche for en jury.

Påmelding

Påmelding til messa skjer i to runder. I første runde melder bedriften seg på messa og hvilke konkurranser de ønsker å delta i. I andre runde sender ungdomsbedriften inn materiell, som juryene skal bedømme.

Påmelding til konkurranser innen 22. desember

Påmelding må skje innen fredag 22. desember 2023 kl. 12.00 via dette påmeldingsskjemaet.

Sende inn dokumenter innen 19. januar

Påmelding må skje innen fredag 19. januar 2024 kl. 12.00 via dette påmeldingsskjemaet.

Konkurranser

Ungdomsbedriftene kan delta i 10 ulike konkurranser på regionmessa. Se tabell under. Kriteriene er de samme som på fylkesmesterskapet, så det er lurt å delta i flest mulig konkurranser for å få en tilbakemelding før fylkesmessa.

For å delta i konkurransene, må ungdomsbedriften innen fristen fredag 22. desember melde seg på konkurranser og innen fristen torsdag 19. januar sende inn materiell.

Konkurranse

Krav til innsending/materiell

Beste logo

Beskrivelse «Logo» (maks 3 A4-sider)

Beste forretningsplan/-modell

Forretningsplan/forretningsmodell (inntil 12 A4-sider)

Beste videopresentasjon

Link/URL til videopitch. Må være på YouTube eller lignende.

Bærekraftprisen

Beskrivelse «Bærekraft» (maks 2 A4-sider)

Beste markedsføring

Beskrivelse «Markedsføring» (maks 5 A4-sider)

Beste yrkesfaglige bedrift

Beskrivelse «Yrkesfag» (maks 2 A4-sider)

Beste innovative vare/tjeneste

Beskrivelse «Innovasjon» (maks 2 A4-sider)

Beste samarbeid med næringslivet

Beskrivelse «Samarbeid» (maks 2 A4-sider)

Beste HR-bedrift

Beskrivelse «Team» (maks 2 A4-sider)

Beste ungdomsbedrift

Alle som leverer forretningsplan (maks 12 A4-sider) kan delta her