Årsmøte Ungt Entreprenørskap Innlandet 2023


Ungt Entreprenørskap Innlandet avholder årsmøte på Teams 30. mars kl. 10-12.

Endelig innkalling med sakspapirer sendes ut to uker før.

Agenda

Sak 1 Åpning/konstituering
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av medlemmer til å underskrive protokoll sammen med møteleder

Sak 2 Årsberetning 2022

Sak 3 Årsregnskap 2022

Sak 4 Valg av revisor

Sak 5 Fastsettelse av kontingent for medlemmer

Sak 6 Valg

Valgkomiteen:
Sissel Bye Ingvaldsen
Mathias Bakke Haugen
Vegard Strand Sæterøy

Disse står på valg:

Styremedlemmer
Arild Halvorsen
Ingeborg Amundrud
Ellen Thørud

Varamedlemmer
Ida Marie Huse Gulbrandsen
Henning Holmbakken

Valgkomité
Sissel By Ingvaldsen
Mathias Bakke Haugen
Vegard Strand Sæterøy

Sak 7 Valg av representanter til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

Sak 8 Eventuelt innkomne saker til behandling

Det bes om tilbakemelding på hvem som skal representere medlemmet innen 28.02.23. Sendes til e-post: karin.ronning@ue.no