Regionmesterskap for Fjellregionen


Elev- og ungdomsbedrifter i Fjellregionen (Nord-Østerdal + Røros) inviteres til regionmesterskap på Nord-Østerdal videregående skole.