Regionmesterskap UB Gjøvik


Ungdomsbedrifter fra Gjøvik viser fram sine produkter og tjenester på Gjøvik videregående skole onsdag 14. desember kl. 10-13.

Mer informasjon her: https://www.gjovik.vgs.no/nyhe...