Årsmøte Ungt Entreprenørskap Innlandet 2022


Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Innlandet avholdes på Teams 8. april kl. 10 - 12.

Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt ut 2 uker før møtet.

Sakliste

1. Åpning/konstituering
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av sakliste
Valg av møteleder
Valg av referent
Valg av medlemmer til å underskrive protokoll sammen med møteleder

2. Årsberetning 2021

3. Årsregnskap 2021

4. Valg av revisor

5. Fastsettelse av kontingent for medlemmer

6. Valg

Valgkomiteen:
Sissel Bye Ingvaldsen
Mathias Bakke Haugen
Jesper Foss

Disse står på valg:

Styremedlemmer
Hilde Døvre
Sissel Opshaug
Ole Inge Gjerald
Christian Fjestad

Valgkomité
Sissel Bye Ingvaldsen
Mathias Bakke Haugen
Jesper Foss

7. Valg av representanter til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

8. Eventuelt innkomne saker til behandling

Det bes om tilbakemelding på hvem som skal representere medlemmet innen 08.03.22. Sendes til e-post: karin.ronning@ue.no

Last ned kunngjøringen av årsmøtet HER.