Innovasjonscamp på Skogkonferansen


Studenter i Innlandet inviteres til innovasjonscamp på Terningen Arena på Elverum!

Innovasjonscampen er en del av Skogkonferansen som setter søkelyset på forvaltning av skog i fremtiden, bærekraft og klimautfordringer.

Som student vil du få en unik mulighet til å jobbe med problemstillinger som næringen står overfor akkurat nå. Casen som skal løses er laget av de store skognæringsaktørene, sammen med Ungt Entreprenørskap.

Dette er en gylden mulighet til å lære om og gjennom samarbeid på tvers av fagfelt. Innovasjonscampen gir deg også et større nettverk med andre studenter og næringsaktører, både regionale, nasjonale og internasjonale.