Styremøte i UE Innlandet


Styret i Ungt Entreprenørskap Innlandet har møte på Hamar.

Karin Rønning
Karin Rønning
Daglig leder UE Innlandet
Arild Halvorsen portrett
Arild Halvorsen
Fabelaktiv AS (styreleder)