Styremøte i UE Innlandet


Styret i Ungt Entreprenørskap Innlandet har møte på Hamar.

Karin Ronning
Karin Rønning
Daglig leder UE Innlandet