Årsmøte Ungt Entreprenørskap Innlandet


Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Innlandet avholdes på Teams 8. april kl. 10-12.

Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt ut 2 uker før møtet

Sakliste

 1. Åpning/konstituering
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Godkjenning av sakliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av referent
  5. Valg av medlemmer til å underskrive protokoll sammen med møteleder
 2. Årsberetning 2020
 3. Årsregnskap 2020
 4. Valg av revisor
 5. Fastsettelse av kontingent for medlemmer
 6. Valg
  Valgkomiteen:
  Sissel Bye Ingvaldsen
  Mathias Bakke Haugen
  Jesper Foss

  Disse står på valg:
  Styreleder Hans Rindal

  Styremedlemmer:
  Stine Fridtun Brenden
  Knut Skinnes

  Varamedlemmer:
  Kjersti Wangen
  Ingrid Christie

  Valgkomité:
  Sissel Bye Ingvaldsen
  Mathias Bakke Haugen
  Jesper Foss
 7. Valg av representanter til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge
 8. Eventuelt innkomne saker til behandling

Det bes om tilbakemelding på hvem som skal representere medlemmet innen 08.03.21.
Sendes til e-post: karin.ronning@ue.no

Last ned kunngjøringen av årsmøtet HER.