Årsmøte UE Innlandet 2020


Kunngjøring - Årsmøte i Ungt Entreprenørskap Innlandet 2020

Endelig innkalling med sakspapirer blir sendt ut 2 uker før møtet.

Årsmøtet for Ungt Entreprenørskap Oppland vil bli avholdt i starten av møtet.
Årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Hedmark utsettes inntil videre.

Møtedato: 2. april
Møtetid: 10.00–12.00
Møtested: Møtet avvikles digitalt på Microsoft Teams

Sakliste

Sak 1: Åpning/konstituering

  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av sakliste
  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av medlemmer til å underskrive protokoll sammen med møteleder

Sak 2: Valg av revisor

Sak 3: Vedtekter UE Innlandet

Sak 4: Valg
Valgkomiteen:
Sissel By Ingvaldsen
Mathias Bakke Haugen
Jesper Foss
Lars Eivind Stagrim Have

Disse står på valg:
Styreleder:
Hans Rindal

Styremedlemmer:
Hilde Tveiten Døvre
Tove Gulbrandsen
Dag Arne Henriksen
Sten Celius
Paal Ivar Morken Andersen

Varamedlemmer:
Lillian Findalen
Helmik Slora Kristiansen

Valgkomitéen er også på valg.

Sak 6: Valg av representanter til årsmøtet i Ungt Entreprenørskap Norge

Sak 7: Eventuelt innkomne saker til behandling

Sak 8: Fastsettelse av kontingent for medlemmer

Det bes om tilbakemelding på hvem som skal representere medlemmet innen 02.03.20
Sendes til e-post: karin.ronning@ue.no

Med vennlig hilsen

Interimsstyret
Ungt Entreprenørskap Innlandet

Lillehammer 29.01.20

_______________
Hans Rindal
Styreleder (sign)