Til hovedinnhold

Pressekonferanse


Pressekonferanse

Hva er det?
Vi gjenskaper en situasjon som ligner Pressekonferanser slik det gjennomføres ellers samfunnet; «En pressekonferanse er en mediebegivenhet hvor kjente personer, firmaer, arrangement e.l. inviterer pressen til å høre dem snakke om en aktuell begivenhet, og som oftest, la journalistene stille spørsmål». I vår verden heter personene vi skal snakke med Ressurspersoner, og de har spesiell innsikt, interesse for eller kunnskap om temaet vi jobber med.

Ved mange deltagere og/eller mange ulike problemstillinger bruker man «Kafédialog». «Kafédialog er en metode med form som et uformelt møte, der hensikten er å oppleve betydningsfulle samtaler som inspirerer til nye ideer». Også her brukes relevante Ressurspersoner.

Hvordan fungerer det?
I forkant av både Pressekonferansen og Kafédialog får studentene en oversikt over Ressurspersonene som kommer slik at de kan forberede seg. De må bestemme seg for hva de trenger/ønsker å spørre de forskjellige personene om, og deretter lage intervjuguider.

De bør dele rollene i teamet sånn at noen stiller spørsmål, evt. med oppfølgingsspørsmål, noen noterer og noen følger opp de andre gruppenes spørsmål.

Ved Pressekonferanse står Ressurspersonene framme og tar imot spørsmål fra salen, ved Kafédialog henter studentene Ressurspersonene til sine bord, hvor de stiller spørsmålene.

Hvorfor gjør vi det?

Dette er en metode for effektiv kunnskapsoverføring, som skal hjelpe studentene å se oppdraget fra mange vinkler. På denne måten skal studentene kunne jobbe videre med en større perspektiv. Dette er grunnlaget for å jobbe på tvers av fag, sektorer, og aktører.