Til hovedinnhold

Retninger


Retninger

Hva er det?

For å kunne jobbe med en Multikompleks problemstilling må vi koke utfordringen ned til mindre enheter av problemstillinger; retninger. Gjennom utvikling av Personas og Retninger vil vi tydeligere komme frem til roten til en problemstilling.

Hvordan fungerer det?

En retning er det samme som å definere et «område», en kategori eller en fellesnevner. Feks kan man konkretisere en retningen ved å skrive om en problemstilling på følgende måte «Gjennom å fokusere på XXXX.....» eller «Da forskning viser at XXX er en av hovedårsakene til at utfordringen XXX inntreffer, velger vi å...»

Hvorfor gjør vi det?

En Multikompleks problemstilling er for bred til å jobbe med løsningsforslag. Den må snevres inn til noe man kan jobb konstruktivt med. Dette i seg selv er en viktig del av læringsprosessen; hvordan finne en konstruktiv inngang til utfordringer som virker uhåndgripelige.