Til hovedinnhold

Omstillingsdyktige studenter


Prosess sirkulaer

Kompetansebehovene i arbeidslivet gjenspeiles i høyskole og universitet sektoren, og stadig flere studier får bærekraft-, innovasjon- og entreprenørskapskompetanse som et krav.

Omstillingskompetansen handler om tverrfaglig og praktisk tilegnede egenskaper som de fleste fagspesialister ikke er spesialister på. Alle studenter må kunne se mulighetene, og gjøre noe med det. Dette krever erfaringsbasert kompetanse som utvikles kontinuerlig, i takt med de utfordringene arbeidslivet møter, på alle nivåer.

IiP i korte trekk

PROBLEM-ORIENTERT

- Strukturert innovasjonsprosess over 4 faser, med hovedfokus på forståelse for og dybde innsikt i multikomplekse problemstillinger.

- Utgangspunkt i utfordringer erfart i praksis eller oppdrag fra arbeids/næringsliv/HU institusjon.

- Eksterne ressurser involveres i prosessen (andre fag/ arbeidsliv/næringsliv).

LØSNINGS-ORIENTERT

- Studentene jobber med å snevre inn et problemstilling til noe de kan selv løse.

- Alle deltakere (utdanning/næringsliv/studenter/oppdragsgiver) får definert verdi ut av deltakelse: vinn-vinn.

- Kan brukes som eksamen , godkjennes som praksis, eller del av praksis.