Ungdoms- og studentbedrift gir verdifulle erfaringer

På vegne av Ungt Entreprenørskap og Hovedorganisasjonen Virke gjennomførte Østlandsforskning våren 2018 prosjektet Langtidseffekter av deltakelse i Ungdomsbedrift. Målet var å undersøke om deltakelse i Ungdomsbedrift (UB) i videregående opplæring og Studentbedrift (SB) i høyere utdanning bidrar til å øke andelen unge mennesker som har entreprenørielle ambisjoner, er involvert i bedriftsetablering og sosialt entreprenørskap, og øker sin ansettbarhet med mer.

Hav Tekk SB

I undersøkelsen deltok 2 000 personer i alderen 24 til 26 år. Halvparten av de spurte deltok i UB i perioden 2009–2011, mens den andre halvparten ikke har deltatt i UB.

Funnene bekrefter tilsvarende undersøkelse som ble gjort i 2011 på mange områder. Dette er gode funn sett fra UE sitt ståsted med tanke på bruk av arbeids- og næringsliv som læringsarena (Jeløya-erklæringen), entreprenørielle ambisjoner og bedriftsetablering.

Her er en oppsummering av 2018-funnene:


• Deltakere i ungdomsbedrift opplevde i høyere grad at arbeids- og næringsliv ble brukt som læringsarena i grunnopplæringen.

• Deltakere i studentbedrift opplevde i høyere grad at arbeids- og næringsliv ble brukt som læringsarena i høyere utdanning.

• Deltakere i studentbedrift ser oftere entreprenørielle muligheter og rapporterer oftere at de har entreprenøriell kapasitet enn ikke-deltakere.

• Både deltakere i ungdoms- og studentbedrift rapporterer oftere at de ønsker en karriere som selvstendig næringsdrivende enn ikke-deltakere.

• Både deltakere i ungdoms- og studentbedrift rapporterer oftere at de har etablert bedrift enn ikke-deltakere.

• Deltakere i studentbedrift rapporterer oftere at de har vært involvert i sosialt entreprenørskap enn ikke-deltakere.

På områder som ansettbarhet, utvikling og ledelse i arbeidet virker det ikke som deltakerne har hatt langtidseffekt av ungdoms- eller studentbedrift. Heller ikke på generelle entreprenørielle ferdigheter er det tydelige utslag i undersøkelsen.

Hele rapporten kan leses HER (PDF).

"Dette understreker mye av det forskning har vist tidligere, barn og unge får verdifull erfaring gjennom arbeid med ungdomsbedrift og studentbedrift som en del av utdanningsløpet."
Grete I. Nykkelmo, adm.dir i Ungt Entreprenørskap Norge