Alumni: Ildri Jørgensen

Ildri Jorgensen article
Ildri Jørgensen

Ildri har deltatt på følgende aktiviteter

  • Programmet UNGDOMSBEDRIFT
  • NM FOR UNGDOMSBEDRIFTER
  • JENTER OG LEDELSE
  • STUDENTSAMFUNNET DRIV driv.no


Ungt Entreprenørskap forandret livet mitt

Ungt Entreprenørskap er en av de få opplevelsene i skolegangen min som forandret livet mitt. Både programmene og ungdomsbedriften har vært fantastiske opplevelser og de har virkelig lagt grunnlaget for den personen jeg er idag.

Det å møte innovasjon og entreprenørskap i ung alder, der programmene gir muligheter til å gjøre praktiske oppgaver på tvers av personligheter og studieretninger, kan være livsforandrende. Det å ha drevet med Ungdomsbedrift gjorde at jeg fikk troen på meg selv og at jeg kan nå så langt jeg vil, bare jeg jobber hardt nok.

I jobben min i Studentsamfunnet Driv har jeg ansvar for markedsplaner og markedsføringsstrategier, og jeg har ansvaret for Studentsamfunnet Driv sin profil, uttrykk og presentasjon utad. Jeg jobber med alle sosiale medier, hjemmesiden, pressemeldinger og nyhetssaker, koordinerer annonsekampanjer, utarbeide og produsere informasjonsmateriell for Studentsamfunnet Driv, håndtere media og samarbeidspartnere og at alt er tilgjengelig på alle mulige digitale og sosiale plattformer. Jeg er også rådgiver og støttespiller for hovedstyret.