Handsfree UB er Buskeruds beste ungdomsbedrift 2024

Rekordmange ungdomsbedrifter deltok på årets fylkesmesterskap i Buskerud, som gikk av stablen 6. mars på Vikersund hoppsenter. Handsfree UB fra Akademiet vgs Drammen gikk helt til topps, med sitt digitale system for håndsopprekning i timene.

Det årlige fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter i Buskerud var større enn noen gang, da 130 ungdomsbedrifter viste frem sine forretningsideer for jury og publikum i Vikersund hoppsenter 6.mars. Det ble kåret vinnere i hele 14 kategorier, og vinnerne i kategoriene «Beste innovative produkt», «Beste yrkesfaglige bedrift» og «Beste Ungdomsbedrift» får representere region Buskerud under Norgesmesterskapet i Ungdomsbedrift som går av stabelen i NOVA Spektrum på Lillestrøm 6. – 7.mai.

Prisutdeler Tore Opdal Hansen

Gjennom Ungdomsbedrift setter elevene teori ut i praksis
Jury og publikum har fått møte ungdomsbedrifter som tilbyr alt fra unike matopplevelser til egenproduserte klær og innovative oppfinnelser. Aldri har så mange elever i videregående opplæring her i Buskerud drevet Ungdomsbedrift, hele 967 elever har deltatt i år.

Ungdommene har skapt sin egen forretningside, registrert bedriften i Brønnøysundregisteret, utviklet produkter og solgt de, satt opp budsjetter, kjørt styremøter og daglig drift. Gjennom Ungdomsbedrift lærer elevene å sette teori ut i praksis, de blir selvgående og tar eierskap til egen læring. Du kan ikke lære innovasjon og entreprenørskap ved å lese om det – du må praktisere, sier daglig leder for Ungt Entreprenørskap Buskerud, Erlend Eggen.

Jury in action

Utvikler kompetanse som næringslivet etterspør
Ungt Entreprenørskap er en ideell organisasjon og er avhengig av gode samarbeidspartnere for å kunne tilby programmene ute i skolen. Det lokale næringslivet ser verdien av Ungdomsbedrift i skolene. De har forstått at den kompetansen ungdommene utvikler gjennom programmet er svært relevant. Vi i Ungt Entreprenørskap bygger bro mellom skole og arbeidsliv, og gir ungdommene en reell smakebit på hva de møter i arbeidslivet. Innovatører trengs overalt i samfunnet, forteller Eggen.

Studier viser at erfaring med innovasjon i løpet av oppveksten har en klar effekt på tilbøyeligheten til å bli innovatør i voksen alder. Særlig gjelder dette jenter. - Det er ved å ha kontakt med næringslivet at de ser mulighetene som ligger i lokalsamfunnet. Jeg tror våre programmer også kan bidra til at flere velger å flytte hjem igjen etter studier, sier Eggen.

Buskeruds beste ungdomsbedrift
Den gjeveste prisen av dem alle gikk til Handsfree UB fra Akademiet Drammen. Kort oppsummert utvikler Handsfree UB et digitalt system for håndsopprekning i timene. Samfunnet utvikler seg stadig, men klasserommene har stått uendret i alle år. I dag må elevene fortsatt rekke opp hånda i evigheter før de får hjelp. Dette er ikke bare frustrerende, men også veldig lite effektivt. Med løsningen til Handsfree UB får elevene mulighet til å varsle læreren når de trenger hjelp, og appen vil organisere køen i kronologisk rekkefølge, noe som gjør det lett for læreren å holde oversikt i klasserommet. Dette forbedrer læringsutbyttet da ventetiden blir effektivisert, samtidig som elevene får mulighet til å jobbe med andre oppgaver.

Scene Handsfree UB Akademiet Drammen

Videre til Norgesmesterskapet
Under fylkesmesterskapet ble det kåret vinnere i 14 kategorier. Vinnerne i kategoriene «Beste innovative produkt», «Beste yrkesfaglige bedrift» og «Beste Ungdomsbedrift» får representere Buskerud under Norgesmesterskapet i Ungdomsbedrift som går av stabelen i NOVA Spektrum på Lillestrøm 6. – 7.mai.